Ana Sayfa > Atık Yönetim Sistemi


Atık yönetim sisteminin hedefi, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bu çalışmanın en önemli hedefi; toplumun konuyla ilgili farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici, sürdürülebilir bir başlangıç oluşturmaktır.

 

Ambalaj atıklarının toplanacağı kapların renkleri özgün olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kağıt
Plastik
Cam
Metal

Hangi tür atığı nereye atmanız gerektiğini kutuların dış yüzeyinde yapılan renk ayrımı sayesinde belirleyebilirsiniz.

Toplama Kutularınız:
Koridor kutuları
Dış ortam kutuları
Büyük büro kutuları
Fotokopi merkezleri  

Neden Ayrı Topluyoruz?

Kaynakta ayrı toplanan ambalaj atıkları, karışık çöple birlikte toplandığı durumdaki gibi “kirlenmez ve -kâğıtlarda olduğu gibi- ıslanmaz”. Ayrı toplanan malzemelerin malzeme kalitesi yüksek ve hijyendir. Karışık çöpten ayırmada birçok malzemeler ayrılamadan kaybedilmektedir. Kağıt, plastik vb. gibi. Ayrı toplama, maksimum miktar ve kalitede kazanım sağlayabilmektedir. Ayrı toplama, toplumların çağdaş uygarlık düzeyinin bir ölçüsünü de ifade etmektedir.

Malzemeyi Ne Şekilde Atalım?

Kağıtları, "ıslatmadan" kağıt toplama kabına koymakla, kağıdın ikincil hammadde olarak kullanım kalitesini korumuş oluruz. Karton atıklar, bu kağıt toplama kutularına konulmayacak, koridor görevlilerince ayrı olarak alınacaktır.

Plastikleri, “ezerek" plastik toplama kutusuna koymakla, toplama kutu hacmini olabildiğince daha verimli kullanmış oluruz. Bu kutulara kağıttan ve plastikten sıcak içecek bardakları ile karton meyve suyu ve süt kutuları da atılabilir.

Metal ambalaj atıklarını “ezerek” metal toplama kabına koymakla, yine kap hacmini verimli kullanmış oluruz.

Camları "kırmadan" cam toplama kabına koyarak, camın ikincil hammadde olarak kullanım sürecinde renklerine göre karışmadan ayrılması, çalışma güvenliğine olumlu katkı sağlamış oluruz. İlaç şişesi, laboratuar camları, ısıya dayanıklı mutfak cam eşyası ve dayanıklı cam bardaklar bu kutulara atılmamalıdır.

Biriken ambalaj atıkları kutularda biriktikçe görevlilerce toplanacaktır.

Her türlü şikayet ve isteğinizi, irtibat telefonlardan yetkililere bildirebilirsiniz.