Ana Sayfa > SSS


Üniversitedeki Atık Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak için Atık Yönetim Sistemi bölümüne bakınız.

Geri Dönüşüm Nedir?

Kullanım değerini yitirmemiş atıkların çeşitli teknikler kullanılarak hammadde ya da ikincil hammadde vasfında kullanıma tekrar kazandırılması işlemidir.

Geri Dönüşüm Niçin Gereklidir?

- Doğal Kaynakları Koruma:
Günümüz dünyasında kişisel ve kurumsal bazda ürünlerin hızla tüketilmesi kaynaklarımızı azaltmaktadır. Bu sebepten ötürü verimli kullanım ve geri kazanım önem arz eder.

- Atık Miktarında Azalma:
Elimizdeki materyalden en iyi şekilde faydalandığımızda yeni atıkların oluşumunun ve birikmesinin önüne geçmiş oluruz.

- Enerji Tasarrufu:
Kullanmakta olduğumuz birçok ürünün şekillendirilmesi, depolanması ve temini gibi aşamalarda enerji tüketimi üst düzeydedir. Geri dönüşüm ile harcanması gereken enerjinin büyük bir bölümü kazanılabilir.

- Ekonomik Katkı:
Yeni hammaddelerin alınmasına olan gerekliliği azaltabilmek, atıkların toplanması ve bertarafı için ayrılan bütçeleri kısabilmek geri dönüşümün ülke ekonomisine yapabileceği en etkin katkılardır.

Geri Dönüşüm ile ilgili diğer sorularınız için Kaynakta Ayırma bölümüne bakınız.